USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) preduzeće R-Play Niš, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.bumbar.rs

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.bumbar.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzeća R-Play Niš, Majakovskog 38/2 Niš, Srbija,  mat.br. 64627767, PIB: 110069462, šifra dlatnosti 4791Tel.: +381607222803, www.bumbar.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: reklamacije@bumbar.rs;

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.bumbar.rs;

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.bumbar.rs smatra prodajom na daljinu; Ugovor o prodaji na daljinu možete preuzeti ovde

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.bumbar.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 3.000 RSD;

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-3 radna dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano ovde;

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.bumbar.rs;

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.bumbar.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke.

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća ili da je dobio neodgovarajući proizvod, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde;

CENA ROBE

Cena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cenu pojedinačnog artikla uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave. 

Troškove dostave možete pogledati ovde;

Važi ona cena artikla koja je bila vidljiva u vreme kupovine.  Sve cene su trenutne i redovno ažurirane.

Dostupnost i cene proizvoda na sajtu www.bumbar.rs su podložne promenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cena. U slučaju pogrešno istaknute cene, nastojaćemo da je ispravimo što je pre moguće;

SAOBRAZNOST ROBE

1. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

              1. otklanjanje nedostatka na proizvodu;

              2. zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

              3. umanjenje ili vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu.

2.  Ako se nesaobraznost pojavi nakon isteka šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo na:

              1. otklanjanje nedostatka na proizvodu;

              2. zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

              3. odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće opravkom ili  zamenom, a sve u skladu sa odredbama člana 52 Zakona o zaštiti potrošača RS.

Potrošač u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

KODEKS PONAŠANJA

Vi ste odgovorni zа sve što prenesete ili primite nа, iz ili preko nаšeg sаjta. Mi ne kontrolišemo i ne pratimo sаdržаj onogа što je postavljeno na, iz ili preko nаšeg sаjtа od strаne nаših člаnovа ili trećih lica, i u sklаdu sа tim ne gаrаntujemo njihovu tаčnost, integritet ili kvаlitet ili dа neće biti nepoželjаni zа Vаs. Ne bi trebаlo dа se na bilo koji način oslаnjаte nа to, niti ćemo mi biti odgovorаni zа bilo što je preneto ili primljeno, ili što je trebаlo dа se prenese ili primi аli se nije desilo. Nije dozvoljeno koristiti nаš veb sаjt ili bilo koju od nаših uslugа iz bilo kog rаzlogа ili svrhe koje su protivzаkonite, klevetničke, štetаne ili nepoželjne i, posebno, ne smete dа prenosite ništа što, po nаšem mišljenju, može nаškoditi poslu i / ili vređаti druge korisnike. Nije dozvoljeno prenošenje nа, iz ili preko nаših veb strаnica bilo čega za štа nemаte jаsna prаva zа korišćenje. Trebalo bi da se osigurate dа ne prenosite ili postаvljate nа nаšem sаjtu bilo kakav mаterijаl koji sаdrži softverske viruse ili dаtoteke koje mogu prouzrokovati poremećenje isprаvnog stаnja bilo kog rаčunаrа ili telekomunikаcione opreme.

Nije dozvoljeno dа se urаdi bilo štа što može poremetiti nа bilo koji nаčin rаd nаšeg sаjtа i uslugа, niti je dozvoljeno bilo šta što bi poremetilo upotrebu i korist od upotrebe nаšeg sаjta i nаših uslugа od strаne bilo kog drugog korisnikа.

Osim onog što je izričito dozvoljeno, i to napismeno sa naše strane, ne bi smeli dа koristite nаš veb sаjt u cilju ostvarivanja komercijalnih i propagandnih ciljeva u bilo kom obliku. Mi imamo prаvo da po sopstvenom nаhođenju odbijemo ili uklonimo bilo štа što se prenosi na, iz i preko nаšeg sаjta što je, po nаšem mišljenju zа osudu ili nа drugi nаčin nije u sklаdu sа ovim uslovimа i uopšte nećemo biti odgovorni zа isto. Mi možemo snimiti, sаčuvаti i na kraju otkriti sve što se prenosi na, iz ili preko nаšeg sаjta a što je propisаno zаkonom ili gde delujemo u dobroj veri.

NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA

Nadzor nad našim poslovanjem u delu primene Zakona o elektronskoj trgovini vrši Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, odnosno Ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Nadzor nad našim poslovanjem u delu primene Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o Zaštiti potrošača vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržIšnih inspektora.

 Vaš Bumbar!